Privacy Statement – Surfrace

Surfrace acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de  eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) aan de verwerking van persoonsgegevens stelt. FourPeople B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welke doeleinden.

Omdat onze gegevensverwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregeling vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Deze privacy statement is voor het laatst aangepast op 8 juni 2011.

Vastleggen persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunt u zowel op actieve als passieve wijze verstrekken. Bij actieve verstrekking gaat het om gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail aan ons toestuurt. Daarnaast kunnen er op de website automatisch gegevens worden opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. In deze privacy statement vindt u welke actief en passief verstrekte persoonsgegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden.

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Om misbruik en/of fraude te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

Registratie

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de website dient u zich eerst te registreren. Na registratie bewaren wij de door u verstrekte persoonsgegevens, zoals uw naam, adresgegevens, geslacht, geboortedatum en andere door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen, zodat u optimaal gebruik kunt maken van onze dienst, zodat wij u mailings kunnen toesturen, zodat wij uitbetalingen kunnen uitvoeren en zodat wij, indien nodig, met u in contact kunnen treden in het kader van de dienst.

Gebruikersnaam en wachtwoord

Uw gebruikersnaam (welke gelijk is aan uw e-mailadres) is gekoppeld aan een door u gekozen wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende veilig wachtwoord en voor het zorgvuldig omgaan met dit wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van deze inloggegevens. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u zo snel mogelijk uw wachtwoord te wijzigen en/of ons op de hoogte te stellen, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken onder andere gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie die wordt uitgewisseld tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u zich registreert of inlogt.

E-mail

Indien u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard voor zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Als u zich registreert via onze website ontvangt u per e-mail mailings van ons. Door het lezen van deze e-mails en/of het ingaan op aanbiedingen die in deze e-mails genoemd staan kunt u Waves verdienen (zie verder onze Gebruiksvoorwaarden). Door u te registeren geeft u ons toestemming u dergelijke e-mails toe te sturen, omdat het ontvangen van mailings onderdeel uitmaakt van de overeenkomst die u met ons sluit. Indien u geen mailings meer van ons wilt ontvangen kunt u te allen tijde uw account verwijderen.

Uw e-mailadres wordt niet aan derden verstrekt.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst die u met ons gesloten heeft of waneer dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website, kunnen wij persoonsgegevens bovendien overhandigen aan de bevoegde autoriteiten.

Diensten van Google

Op onze website maken wij gebruik van bepaalde diensten van Google, waarbij gebruik kan worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie, wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden door ons algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit  kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag. Wij proberen deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein eenvoudig bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina's van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren. Het weigeren van de cookies kan echter de functionaliteit en het gebruiksgemak van het website beperken.

Websites van derden

Onze website kan links of banners bevatten die verwijzen naar de websites van derden. Ook kunt u in sommige gevallen Waves verdienen door in te gaan op aanbiedingen van derden.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van dergelijke links met deze website zijn verbonden of aan wie u persoonsgegevens verstrekt om in te gaan op een bepaald aanbod. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken.

Wijziging Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:

info@surfrace.nl

of per post aan:

        FourPeople B.V.
        H.o.d.n. Surfrace
        Ferdinand Bolstraat 16A             
        1072LJ Amsterdam

        KvK-nummer: 34289500